Økonomi – højskoleophold

Som udgangspunkt er ugeprisen på Vrå Højskole 1500,- Pengene dækker kost, logi og undervisningsmaterialer. 

Støtte

Du kan søge støtte til dit ophold via elevstøttefonden på skolen – kontakt os gerne herom.

Du kan i nogle tilfælde få støtte fra din kommune – kontakt os eller kommunen herom. Arbejdsløse på kontanthjælp kan søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan eller aktiveringsplan.
Er du ung og bosiddende i Nordjylland, kan du søge ind via EU-projektet "Højskolen som Genvej". Tal med din UU-vejleder om kriterierne. 

Ledige under 25 år på dagpenge har mulighed for at komme på højskole inden for det første halve år af ledighedsperioden.

Unge under 30, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, kan evt. kan tage dele
af en EGU på Vrå Højskole – kontakt os eller den lokale UU-vejleder .

 

 

no flag ikon Specielt for  
norske elever 

                                          

 
   

Semesterstart - Start når det passer dig

 

Forår 2017   8. januar  - 10 juni     Et langt forløb varer mellem 12 og 40 uger,
Efterår 2017   13. august  - 16. december     og vi optager nye elever hver 2. uge.
               
              Du kan tilmelde dig online 
 
adresse-linie-ROED