Vejledning på Vrå Højskoleeni-havebord-kaffekopper-blomster

 

Vi arbejder med et helhedsorienteret vejledningstilbud – hvor vi supplerer den almindelige studie- og erhvervsvejledning med eksistentiel vejledning – hvor din trivsel, dine muligheder, dine ønsker og din udvikling sættes i centrum. Studie- og erhvervsvejledningen foregår løbende efter aftale med den enkelte elev. Vi hjælper dig med at huske ansøgningsfrister og får de rigtige ansøgninger ud af huset til tiden .

I forbindelse med den koordinerede tilmelding i marts hvert år holder vi informationsmøde med Studievalg Nordjylland, der kan svare på stort set alt vedrørende uddannelser. Vi har et tæt samarbejde med studievejledere på VUC og erhvervsskoler i forhold til vejledning vedrørende HF og erhvervsuddannelser.

Vi har et tæt samarbejde med UU og bruger de udarbejdede uddannelsesplaner som grundlag for vejledningen. Når der er behov for dette, inddrages UU i vejledningen og samtalerne på skolen. 

Den eksistentielle vejledning er en integreret del af hverdagen. Der er altid plads til og rum til en samtale om dig og din trivsel, dine forhåbninger og muligheder, dine vanskeligheder og dine behov for evt. støtte af forskellig art.

Alle skolens undervisere indgår i vejledningen og er alle uddannede vejledere med forskellige tilgange til dette.

 
   

Semesterstart - Start når det passer dig

 

Forår 2017   8. januar  - 10 juni     Et langt forløb varer mellem 12 og 40 uger,
Efterår 2017   13. august  - 16. december     og vi optager nye elever hver 2. uge.
               
              Du kan tilmelde dig online 
 
adresse-linie-ROED