Mentorordning på Vrå Højskole 

 

Til UU og vejledere

Mentorordningen på skolen varetages af socialpædagoger og undervisere, der er uddannede mentorer. Eleven kan, hvis det fremgår af uddannelsesplanen, at der er behov for dette, få tilknyttet en mentor under sit ophold.

I gennemsnit bruger mentoren ca. 5 – 7 timer om ugen sammen med eleven.  Der kan være tale om samtaler, om støtte til at strukturere hverdagen, om medicinforbrug og administration af dette, medvirken ved besøg hos læge, kommune o.a.  

Eleven vil i sin hverdag have kontakt med en bogruppelærer (på skolen bor eleverne i 6 bogrupper. Til bogruppen er knyttet 2 undervisere, der er ansvarlige for, at bogruppen fungerer), en mentor (er opmærksom på elevens tilstedeværelse og involvering i hverdagen, i undervisningen), en faglærer (er elevens daglige kontakt i faget) og en vagtlærer (er til stede på skolen uden for undervisningstiden, også i weekenden). Der holdes pædagogisk møde en gang om ugen, således at samtlige, der har behov for informationer om en konkret elev, er opdateret.

Til elever

Du har mulighed for at få tilknyttet en mentor under dit ophold på skolen. En mentor kan hjælpe dig med ting, som du har behov for støtte til uden for undervisningen. Det kan være at hjælpe dig med at strukturere din hverdag og have samtaler med dig, hvis du har behov for dette. En mentor kan støtte dig, hvis du bruger medicin og skal have denne administreret. Mentoren kan medvirke ved besøg hos læge, kommune o.a., hvis  der er brug for det. Det skal aftales med din UU-vejleder og skrives ind i din uddannelsesplan, hvis du har behov for mentorstøtte. 


diplom-farvel

  

 
   

Semesterstart - Start når det passer dig

 

Forår 2017   8. januar  - 10 juni     Et langt forløb varer mellem 12 og 40 uger,
Efterår 2017   13. august  - 16. december     og vi optager nye elever hver 2. uge.
               
              Du kan tilmelde dig online 
 
adresse-linie-ROED